Voorzitter in het nieuws

6v6 Gestart bij RKDES

Time out
Time out

"Goh, ik moet eerst maar eens zien wat het gaat worden"zegt Vincent van Aken, trainer van JO9-4."

 Krijg je geen kluitjes voetbal, ik ben benieuwd ben sceptisch maar ik vooraf niet meedoen aan al die heisa wat mensen allemaal vinden. Ik ben alleen bang dat spelers met de nieuwe regels anders omgaan, vernaderingen en hoop dat het geen overloop wordt".

"Maar nu geen mening, ik wil het eerst zien hoe het allemaal in zijn werk gaat"

Langzamerhand gaan we naar veld 3 en zien dat alle velden voorzien zijn van krijtlijnen. Gerard Zuidgeest, jeugdvoorzitter doet in feite de eerste aftrap en vermeldt ook dat veld 3 het vaste veld wordt voor JO9 6v6. Daarom dat we krijtlijnen hebben aangebracht en duidelijke lijnen voor de ouders.

De wedstrijden beginnen en het eerste wat opvalt? Kinderen willen de bal voetbal, voetbal spelen of alleen gaan, of proberen samen te spelen, regelmatig hoor je gejuich en ja hoor weer gescoord. Veel doelpogingen, geen wankklank (nog) maar vooral nog steeds positieve geluiden. Om te kijken hoe het verder zich gaat ontwikkelen en de onwennigheid voorbij is zijn we wellicht 2 wedstrijden verder en wordt het iets als "gewoon" beschouwd.

 

Altijd Zichzelf is Altijd Vooruit geworden

Mich

 

We kennen Michael Buskermolen, de Kudelstaarter van geboorte en jaren AZ speler en jeugdtrainer. Inmiddels is Michael aan de gang bij RKDES en willen we het verhaal over AZ met onze redacteur Warner de Weerd niet onthouden in de periode dat hij bij AZ trining gaf. Op dit moment wordt de AZ opleiding als één van de beste van Nederland gezien. 

 

AZ haalt met Talentenplan en Online Voetbalschool banden met clubs in Noord-Holland aan en verfijnt ook de opleiding zelf steeds meer naar een stukje maatwerk. Altijd Zichzelf is Altijd Vooruit geworden.

 

Het wegvallen van Dirk Scheringa als hoofdsponsor heeft de jeugdopleiding van AZ geenszins in haar ontwikkeling geremd. Niet voor niets heeft de KNVB de Alkmaarse voetbalopleiding bestempeld als beste van Nederland. AZ haalde in het onderzoek, dat elke drie jaar gehouden wordt, een record aantal punten van 5744. Dit op een maximum van zesduizend punten dat te verdienen viel. De viersterren opleiding wordt door de KNVB geprezen op het gebied van onder meer de kwaliteit van de trainers en specialisten, topsportbegeleiding, de accommodatie, de samenwerking met scholen en de ondersteuning binnen de regio.

 

Door Warner de Weerd

 

Kortom, AZ zit in een stroomversnelling naar boven, zowel op voetbaltechnisch als organisatorisch vlak. Het AZ Talentenplan waarmee de samenwerking met de clubs in de regio gestructureerd vorm is gegeven en de Online Voetbalschool zijn daar de meest sprekende voorbeelden van. Van volger naar koploper: een jaar na het landskampioenschap heeft de Alkmaarse voetbalclub ook op het gebied van opleidingen rivaal Ajax afgetroefd. En het eindstation is nog niet in zicht: doel is volgens Hoofd Jeugdopleiding Aloys Wijnker en rechterhand Marijn Beuker nog altijd een HBO-opleiding op te zetten met als richting de opleiding tot profvoetballer. De eerste stap daartoe is gezet: AZ en het Cios zijn een MBO 2-opleiding Sport en Bewegen/voetbal begonnen.

 

Nog maar twee jaar geleden presenteerde De Pupillentrainer/ Jeugdtrainer het opleidingsmodel van de Alkmaarse BVO: de AZ Voetbalvisie. Een handboek dat de relatief kleine AZ-organisatie houvast moest bieden en de richting moest duiden voor de komende jaren. Op het eerste gezicht week dit handboekniet zoveel af van beleidsplannen van andere BVO’s maar wie het boekwerk nader bekeek, viel tussen de regels door de ambitie op die eruit sprak. Zo moesten (en moeten) scouts veel meer details noteren om de technische staf te overtuigen. De reactie van Aloys Wijnker, voormalig HJO, was veelzeggend voor de no nonsensmentaliteit waarmee in de Kop van Noord-Holland verbeteringen worden doorgevoerd.

 

‘Scouts kwamen hier steeds met hetzelfde type spelers en konden hun keuzes niet motiveren. Als ik vroeg waarom ze een bepaalde jeugdspeler talentvol vonden, kreeg ik te horen ‘hij is gewoon goed’. Allemachtig, dat kan mijn oma ook zeggen. ‘Wat versta je onder goed?’, vroeg ik dan door. Waarop ik het antwoord kreeg ‘Gewoon, dat is mijn gevoel’. Zo kun je natuurlijk nooit het kwaliteitsniveau halen dat je als topclub nastreeft.”

 

In de AZ Voetbalvisie kwam in grote lijnen al naar voren waar de Trots van Noord-Holland naar streefde. Kernwoorden daarbij: Een aanvallende speelstijl en een zoneverdediging. De club had toen al het plan om de visie met meer overtuiging op staf en spelers over te brengen. Voor elke training stond al minutieus aangegeven waaraan hoeveel aandacht moet worden gegeven. Zo was er voor de dinsdag voor de D1 (onder de dertien) gepland: dertig minuten passen en aannemen, een kwartier positiespel klein en een 45 minuten positiespel groot aangegeven. Alleen binnen dat kader had de jeugdtrainer ruimte voor eigen invulling van de training.

 

De jeugdopleiding heeft zich sinds 2008 spectaculair verder ontwikkeld. Om gelijk maar met de deur in huis te vallen: Wijnker vindt alleen positiespellen nuttig om de techniek onder weerstand te verbeteren. ,,Je kunt als trainer meestal beter je ideeën in een partijspel, met reële weerstand dus, overbrengen. Of kies voor een systeemoefening (positiespel met een richting erin zoals twee tegen één naar een doel toe, red.). Kies bijvoorbeeld voor een systeemoefening van twee tegen één of drie tegen twee of een partijspel van vier tegen vier waarbij je spelers actief coacht op het maken van keuzes met en zonder bal. Op die manier verbeter je het inzicht van spelers.”

 

Opleidingsvisie

 

Als we meer de diepte in gaan: AZ heeft aan de AZ Voetbalvisie tot in detail doorontwikkeld tot een AZ voetbalhandboek, ook wel kortaf de opleidingsvisie genoemd. Daarin staan onder meer de eindtermen van de onder de twaalf- en onder de dertienploeg beschreven, onderverdeeld in de categorieën ontwikkelen techniek in de vier hoofdmomenten, ontwikkelen speelwijze in de vier hoofdmomenten, snelheid/coördinatie en kracht (tezamen het stukje fysiek) en ontwikkelen mentaal/sociaal/maatschappelijk.

 

In 2008 stonden er vooral generalisaties op papier zoals ‘het verbeteren van het aannemen en verwerken van de bal over de grond en door de lucht met beide benen’ of ‘het verbeteren van het ingooien van de bal’. Nu worden de voetbaltechnische eindtermen, het ontwikkelen van de techniek en de speelwijze, onderverdeeld in niet alleen aanvallende en verdedigende aspecten maar ook de omschakelmomenten worden, naar goed voorbeeld van het 4-Fasemodel (zie op pagina hiernaast, red.), apart benoemd.

 

Met andere woorden: AZ-talenten worden anno 2010 volgens gestructureerde wijze in het aanvallende AZ-systeem vertrouwd gemaakt. Snelheid/coördinatie zijn daarbij van cruciaal belang. Vandaar dat al bij de onder de twaalf-ploeg eisen worden gesteld aan de wendbaarheid van de speler. Zo mag hij niet uit balans raken als hij plots van richting verandert. Stroomt hij naar het onder de dertien-team door, moet hij onder meer coördinatieve vaardigheden op een hoog niveau kunnen uitvoeren. De eisen op het gebied van kracht zijn, gezien de leeftijd van de spelers, minder hoog maar jezelf een x aantal keer opdrukken moet je toch al bij de onder de twaalf-ploeg kunnen. En een speler van onder de dertien moet al één- en tweebenige sprongvormen beheersen. Ook staan in het document de afzonderlijke technische verbeterpunten vet benoemd.

 

Enkele voorbeelden:

 

Daarnaast staan ook vet onderstreept volledig nieuwe eisen in waaraan de AZ-talenten in een jaar tijd –in hun ontwikkeling van de onder de twaalf-ploeg naar het onder de dertien-teammoeten voldoen. Zowel verdedigend als aanvallend:

1 De speler moet in 1:1 duel via de linkerkant en rechterkant de bal kunnen afpakken van en tegenstander

2 De speler moet met zijn wreef van beide benen een rollende bal over de grond en door de lucht kunnen passen over 20 meter Naast de technische ontwikkeling, wordt de D-pupil bij AZ ook verwacht zich tactisch te ontwikkelen.

 

 

Mich2

Michael Buskermolen

 

 

Enkele eindtermen voor de onder de twaalf zijn:

Verdedigend: de speler moet begrijpen dat verdedigen iets is wat je samen doet binnen je linie

Aanvallend: De speler moet kunnen spelen in een 1:4:3:3-speelwijze met een vlak middenveld Met andere woorden, aanvallend wordt de speler gelijk vertrouwd gemaakt met de huisstijl van AZ.

Gaat de pupil naar de onder de dertien-formatie, worden de verdedigende eisen opgeschroefd:

Verdedigend: De speler moet binnen zijn eigen linie samen kunnen verdedigen. In aanvallend opzicht wordt het eisenpakket uitgebreid:

Aanvallend: De speler moet kunnen herkennen wat de beste manier is om te passen, schieten en/of een bal aan te nemen (deel voet, richting en snelheid) en dit kunnen uitvoeren.

 

Verfijning De verfijning in de beleidsvisie heeft ook tot een verfijning van de oefenstofkaders geleid.

 

AZ heeft voor de jeugd vijf trainingsonderdelen benoemd:

1. Techniek verdedigen -Basistechniek

2. Techniek, aanvallen -Basistechniek -Passen & aannemen -Positiespel

3. Speelwijze, verdedigen -Systeemoefeningen -Partijspel

4. Speelwijze, aanvallen -Systeemoefeningen -Partijspel

5. Spelhervattingen -Verdedigen en aanvallen

 

Punt vier, de spelhervattingen zijn in de D-jeugd nog niet van toepassing, net als overigens het bewust trainen op slidings, tackles of het koppen.

De trainingen staan, niet verbazingwekkend, vooral in het teken van het ontwikkelen van de technische vaardigheden van de spelers. Waar in 2008 nog werd gewerkt met minuten, staan er nu percentages. Zoals te verwachten valt, neemt het percentage ‘ontwikkelen speelwijze’ toe naarmate de speler ouder wordt maar AZ wil niet vrijgeven hoe precies de trainingsopbouw procentueel is vastgelegd. ,,We denken een grote stap vooruit gemaakt te hebben”, vertelt Wijnker. ,,Trainers hoeven nu niet meer blind per training een bepaalde opdracht te vervullen (zoveel minuten passen, zoveel minuten een partijspel, etc.) maar kunnen nu op langere termijn ergens gericht naar toe werken. Neemt niet weg dat de gestelde doelen, vertaald in de eindtermen, wel gehaald moeten worden. Als voor een bepaalde leeftijdsgroep bepaald is dat 25 procent van de training uit passen en aannemen moet bestaan, verwachten wij dat de trainersstaf zich daar ook aan houdt. Als bij de partijspelen in een bepaalde jaargang veel één tegen één situaties getraind moeten worden volgens onze voetbalvisie, dan gebeurt dat ook. Afwijken daarvan is niet mogelijk.”

 

Mentaal

Een onderdeel van de eindtermen is nog niet besproken: het mentaal/sociaal/maatschappelijk aspect. Van de D-jeugd wordt al verwacht de goede en minder sterke punten van het team te kunnen benoemen. Van oudere spelers wordt steeds meer een zelfsturende rol verwacht. Dit klinkt als een open deur maar bij AZ zit er meer achter. De samenwerking met het Cios in Haarlem (Nova College) toont de ambitie van de Alkmaarse club aan. Om maar even het persbericht aan te halen: ‘Binnen de opleiding Sport en Bewegen/ voetbal worden jeugdvoetbalspelers van AZ ontwikkeld in onder meer assisteren en instructie geven, begeleiden, samenwerken en klantgericht handelen. De opleiding spitst zich vooral toe op het ontwikkelen van het begeleiden van voetbaltrainingen en het organiseren en uitvoeren van voetbalevenementen. De AZ-jeugdspelers kunnen binnen twee jaar het bijbehorende MBO 2-diploma Sport en Bewegen/ voetbal behalen. Met dat diploma zijn in de toekomst meerdere vervolgopties mogelijk. AZ is zich ervan bewust dat talenten zich zowel binnen als buiten de lijnen dienen te ontwikkelen om uiteindelijk in de maatschappij te kunnen slagen. Het programma van de opleiding bestaat uit praktijklessen met ondersteunende theorie. Er wordt geleidelijk aan steeds meer zelfstandigheid in planning en verwerking van opdrachten gevraagd. Daarnaast is verwerking en samenwerking belangrijk bij het uitvoeren van de groepsopdrachten. De deelnemende AZ-talenten lopen op woensdagmiddag stage bij amateurvoetbalclubs’.

 

Met andere woorden: er wordt de voetbaltalenten een breder platform geboden naast het voetbal terwijl ze toch met hun passie, voetbal/sport, bezig kunnen blijven. ,,Belangrijk voor na hun loopbaan maar ook belangrijk voor de jeugdspeler die het uiteindelijk niet redden”, vat Marijn Beuker de AZ-intenties samen. Om ook de status van HBO te krijgen, professionaliseert de club de organisatie steeds meer. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de technische mogelijkheden. Er is een heuse da Er is een heuse database opgezet waar vorderingen van spelers niet alleen wordt bijgehouden maar ook een rapport wordt opgesteld dat voor het talent zelf inzichtelijk is. Via een inlogcode, die alleen hij en de technische staf kent, kan de jeugdspeler zien of hij op bepaald technisch, tactisch, fysiek of mentaal vlak geslaagd is of niet. ,,En hij krijgt geen zeven of vijf, maar er wordt simpelweg gesteld ‘dit kan je en dit kan je niet’. Daarbij gaat het dus om technische vaardigheden als ‘kan speler x een pass over 20 meter met de buitenkant voet geven’ maar ook aspecten die het privéleven raken. Om er enkele te noemen: hoe is iemands voedingspatroon? Wat is zijn intrinsieke motivatie? Wat is zijn gedrag binnen en buiten het veld?

 

Online voetbalschool

De organisatie AZ is inmiddels zo ver geëvolueerd dat de club ook nadrukkelijk ‘naar buiten’ is gaan kijken waarbij ‘buiten’ staat voor de voetbalverenigingen in totaliteit in Noord-Holland: bestuur, trainers en (jeugd)spelers. Daartoe heeft de club een online voetbalschool Wie naar www.az.nl surft en zich registreert op de online voetbalschool, krijgt oefenstof en videomateriaal tot zijn beschikking. Dat wil zeggen: video-opnamen van systeemoefeningen en partijspelen die de talenten van AZ uitvoeren en de kijker een direct beeld geven wat het nut en doel van de (bal) bewegingen zijn. Maar ook: beleidsmatige en organisatorische artikelen voor de trainer en/of bestuurder. ,,Afhankelijk van hoe je hebt ingelogd, krijg je toegang tot deze documenten”, vertelt Marijn Beuker die bij AZ de man is van de ideeën achter (grote) projecten. ,,Iemand die zich als speler inlogt, krijgt geen toegang tot bijvoorbeeld het 4-fasemodel dat exclusief voor trainers is bedoeld. De Elf Gouden regels (Zie kaderstuk op volgende pagina, red.) zijn wel specifiek voor spelers bedoeld. Zij maken duidelijk hoe AZ een talent wil ontwikkelen tot profvoetballer.” Wie de site bekijkt ziet onderverdeeld naar leeftijdscategorie een behoorlijk aantal oefeningen die nog eens verder met videobeelden verduidelijkt worden. De vraag is wel: wat wordt AZ hier nu wijzer van? Wijnker is hier duidelijk in: ,,Wij willen het voetbalniveau in de provincie en dan vooral de Kop van Noord-Holland boven de lijn Alkmaar-Hoorn omhoog brengen want het spelpeil kan daar nog flink omhoog. Als clubs, trainers en spelers door het aangeboden materiaal op de site er beter van worden, worden wij als club er ook beter van want er worden dan meer potentiële AZ-spelers opgeleid.” Talentenplan Ook op organisatorisch terrein wil AZ de banden met de clubs in de provincie aanhalen via het zogeheten AZ

 

Talentenplan.

De Alkmaarse BVO heeft een systeem ontwikkeld waarbij amateurclubs die met de eredivisionist willen samenwerking een ster, twee sterren of een driesterrenstatus krijgt. Clubs met een ster achter hun naam krijgen uitnodigingen voor seminars en andere bijeenkomsten in het stadion en de trainers krijgen exclusief toegang tot de oefenstof. Clubs met twee sterren achter hun naam krijgen scholingsmomenten op het opleidingscomplex ’t Lood en daarmee een kijkje in de keuken van het AZ opleidingsmodel.

 

Een club met drie sterren krijgt, naast de hierboven genoemde privileges, bij AZ een contactpersoon aangewezen die een aantal momenten in het jaar de amateurvereniging bezoekt en de jeugdopleiding voetbaltechnisch ondersteunt. Wijnker: ,,Nu heeft nog geen enkele vereniging deze status maar je moet dan denken aan de grotere clubs in Noord-Holland. Dat wil zeggen: groot in omvang, qua aantal jeugdleden en het niveau waarop de vereniging speelt. Het moet kortom een vereniging zijn die het in zich heeft veel talenten voort te brengen.”

 

Voortrekkersrol

AZ wil daarnaast ook een voortrekkersrol spelen om clubs onderling beter met elkaar samen te laten werken. Beuker: ,,Wij willen lezingen gaan combineren met discussieavonden. Dat houdt in: één uur een lezing, daarna een uur discussie waarbij steeds na vijf of tien minuten van groepje moet wisselen. Zo kom je steeds met andere mensen in aanraking. Wij willen de avonden doelgroepbewust maken. Dat houdt in: De ene keer snijden we een scoutingsonderwerp aan en nodigen we dus de scouts van de diverse verenigingen uit e de volgende keer is het een beleidsvraagstuk en worden bestuurders geïnviteerd. Mijn idee is, maar dat is nog verre van concreet, een forum op te zetten zodat de discussies en de ideeën die daaruit voortkomen niet beperkt blijft tot deze avonden.” Met andere woorden: op naar een HBO-waardige voetbalinstelling. Misschien dat Altijd Zichzelf zijn naam dan beter kan veranderen in Altijd Vooruit.