Totaalplan VTOC

VT Opleidings Centrum Speel en Trainingsplan

Onze trainers en kader:

 

Zo worden onze trainers geschoold om maximaal rendement uit kinderen te halen.....van goed, naar beter, naar veel beter, naar best. Op ieders niveau.

 

Wil jij beter worden?

Wil je jezelf ontwikkelen als speler?

Wil je binnen een goed georganiseerde structuur voetballen en trainen?

Wil je 16 weken lang trainen?

Wil je vaak spelen?

Dat kan bij ons....

Elke trainer werkt met zijn eigen groep. We gaan teams formeren vanaf JO8 t/m JO15

Bij voorkeur max. 9 klein veld en 14 groot veld per groep JO7-1, JO8-1, JO9-1, JO10-1, JO11-1, JO12-1, JO13-1,JO14-1 en JO15-1*

*met JO wordt bedoeld jeugd onder.....jongens en meisjes.

 

Het is uiteindelijk onze doelstelling voor ieder kind van goed, naar beter, naar veel beter, naar best. 

 

We willen verder met een uniek plan neer te zetten waarbij we trainers en coaches maar ook leiders en kader verder willen helpen in hun ontwikkelingsproces. Dat kan bij ons waarbij kinderen het gevoel krijgen, we hebben echt iets geleerd.

Waarom trainen we 4 maanden per leeftijdsgroep? We willen rendement halen uit elk kind, uit elk individu. Daar hebben we een opleidingsplan voor nodig binnen het spelen van wedstrijden en het geven van trainingen.

 

Wil jouw kind beter worden en mogen we jij helpen beter te worden? Trainer? Wilt u mij helpen om het zelf te doen? sv Mulier in Friesland? Klik hier 

 

Aan de orde komen o.a. de volgende inhoudelijke trainings en wedstrijdactiviteiten.

 

Trainingsactiviteit

(hoe werken onze trainers om kinderen te verbeteren?)

 

Jeugd Trainer/Coach zijn is een VAK en dat vereist zelfontwikkeling in:

 • Vaardigheden Doen / ervaren in …
 • Attitude Houding in en tot …
 • Kennis Kennis krijgen van …

Van Wedstrijd naar Training bij Jo7, Jo8 en Jo9, Jo11 en Jo13, Jo15

Lezen van voetballen bij de jeugd Trainen van jeugdspelers

Gericht coachen van jeugdspelers

 • Leeftijd specifieke kenmerken Jo7, Jo8 en Jo9  Leercirkel en teamontwikkeling
 • De trainingactiviteit
 • De training voorbereiding

 

2. VOORBESPREKING trainingactiviteit

 • Wie heeft welk team? (samenwerken)
 • Wie doet wat? (rolverdeling)
 • Wat wil je verbeteren? (doelstelling)
 • Wat is de dominante handeling? (middel tot …)
 • Hoe ga je dat doen? (oefenvormen)
 • Loopt ‘t, lukt ‘t, leert ’t en leeft ‘t?

  

3. PRAKTIJK Trainingactiviteit

VOORBEREIDING > ZIEN – BENOEMEN – VASTLEGGEN Praktijk (UITVOEREN) met jeugdspelers:

 • Fase training met Jo...... teams
 • Volledige training in 3 fases
 • per groep 1 trainer in de trainingactiviteit

 

PRAKTIJK Trainingactiviteit met je groep 

 • Wedstrijdtraining (start van een periode)

Praktijk met onze trainers: Wat zou je aan de hand van de training nog willen verbeteren?

 • Wat kunnen jeugdspelers van deze leeftijd ontwikkelen?
 • Wat en hoe wil je dat gaan trainen?
 • Hoe belangrijk is de trainingsvoorbereiding daarin?

5. NABESPREKING Trainingsactiviteit

 • Met trainers
 • Wat ging er goed?
 • Waar kunnen wij jullie bij helpen?

Met elkaar komen tot belangrijke verbeterpunten 

 

Wedstrijd analyse (5 x W) Opleiding- & Coaching doelstelling Structuur van voetballen Algemene uitgangspunten bij Aanvallen Verdedigen

6. NABESPREKING Trainingsactiviteit

 • Met spelers 
 • Wat ging goed?
 • Waar kunnen wij jullie bij helpen?

Leren vanuit een doelstelling (algemeen/specifiek)

 

Evaluatie en reflectie 

 • Evalueert de trainer met de spelers met de jeugdspelers, de staf en zichzelf? 
 • Reflecteert de trainer op het eigen handelen?

 

Voets

 

De technische handelingen met bal zijn nodig om te komen tot het uiteindelijke doel en  trainers worden gaan gebruik maken van onderstaande technische handelingen(techniek):

 

Technische handelingen met bal:

 

Looptechniek /Coördinatie training 

 • De baas over de bal worden
 • Snel voetenwerk
 • Basis techniek
 • Dribbelen en drijven
 • Aanname
 • Passen en trappen
 • Traptechniek / Wreeftrap
 • Kappen en draaien
 • Controleren en domineren
 • Schijnbewegingen Passeerbewegingen
 • Partij- en wedstrijdvormen
 • Scoren 

Wedstrijdactiviteit

 

De Wedstrijd: in het kader van het jeugdvoetballeerproces en de ontwikkeling van de speelwijze Waar kijken we naar tijdens de wedstrijdactiviteit (10 belangrijke punten)?: 0. Voortraject / kennis van ….. (Wil de trainer de jeugdspelers en zichzelf verbeteren?)

1. Voorbespreking van de wedstrijd (Doelstelling)

2. W.U. van de wedstrijd (Voorbereiding op de wedstrijd)

3. 1e Helft van de wedstrijd

4. Rustbespreking

5. 2e Helft van de wedstrijd

6. (Eventuele) nabespreking van de wedstrijd

7. Pedagogisch klimaat (Hoe gaan Trainers/Teambegeleiders met de spelers om?)

8. Coaching van de Trainers/Teambegeleiders

9. Gedrag van ouders langs de kant

10. Uitvoering van de 5 basisregels

 

Voortraject / KENNIS van … (Bewust worden van – Bereid zijn tot – Bekwaam worden in) De onderstaande vragen kunnen je helpen naar dit onderwerp te kijken: - Is er kennis van de leeftijdspecifieke kenmerken etc, etc? - Is er kennis van en aandacht voor wie de jeugdspelers zijn? - Wat willen jeugdspelers? - Wat hebben jeugdspelers nodig om zich te ontwikkelen? - Hoe leren jeugdspelers? - Wat is jouw rol als coach/jeugdteambegeleider in de ontwikkeling van jeugdspelers en jeugdteams?

 

1. Voorbespreking van de wedstrijd (Doelstelling) De onderstaande vragen kunnen je helpen om naar dit onderwerp te kijken:

 • Is er orde, rust en structuur in de voorbespreking? - Is er alle aandacht van en voor de jeugdspelers?
 • Is er 1 woordvoerder?
 • Is er een duidelijke doelstelling voor de wedstrijd (vanuit de speelwijze)?
 • Komt de boodschap over bij de jeugdspelers?
 • Is de verhouding in praten/tijd voldoende voor de jeugdspelers
 • Wordt er gebruik gemaakt van een tactiekbord of een hulpmiddel voor jeugdspelers?

 

2. W.U. van de wedstrijd (Voorbereiding op de wedstrijd ) De onderstaande vragen kunnen je helpen om naar dit onderwerp te kijken:

 • Is er sprake van een W.U. voor de wedstrijd?
 • Sluit de voorbespreking aan op de W.U?
 • Is er een gerichte W.U?
 • Worden de belangrijke elementen van een W.U. gegeven?

(De doelstelling) Passen/trappen, positiespel, keeper inspelen.

3. 1e helft van de wedstrijd

De onderstaande vragen kunnen je helpen om naar dit onderwerp te kijken:

 • Welke doelstellingen gaan bij de jeugdspelers goed?
 • Welke doelstellingen gaan bij de jeugdspelers nog moeilijk?
 • Wordt de specifieke doelstelling goed uitgevoerd?
 • Staan de jeugdspelers op de juiste positie
 • Welke momenten in de wedstrijd vallen op?
 • Wordt er het voetbalsysteem gespeeld vanuit de speelwijze van VT?

4. Rustbespreking De onderstaande vragen kunnen je helpen om naar dit onderwerp te kijken:

 • Is er orde, rust en structuur in de rustbespreking?
 • Is er 1 woordvoerder?
 • Komt de doelstelling terug in de rustbespreking?
 • Helpt de Coach de spelers in de rust met duidelijke/gerichte aanwijzingen?
 • Is de verhouding in praten/tijd voldoende voor de jeugdspelers?

5. 2e helft van de wedstrijd De onderstaande vragen kunnen je helpen om naar dit onderwerp te kijken:

 • Welke doelstellingen gaan bij de jeugdspelers goed?
 • Welke doelstellingen gaan bij de jeugdspelers nog moeilijk?
 • Wordt de specifieke doelstelling goed uitgevoerd?
 • Staan de jeugdspelers op de juiste positie
 • Welke momenten in de wedstrijd vallen op?
 • Wordt er het voetbalsysteem gespeeld vanuit de ontwikkeling speelwijze?

6. (eventuele) Nabespreking van de wedstrijd De onderstaande vragen kunnen je helpen om naar dit onderwerp te kijken:

 • Is er orde, rust en structuur in de nabespreking?
 • Is er 1 woordvoerder?
 • Komt de doelstelling terug in de nabespreking
 • Is de verhouding in praten/tijd voldoende voor de jeugdspelers?

7.Pedagogisch klimaat (Hoe gaan Trainers/Teambegeleiders met de spelers om?) De onderstaande vragen kunnen je helpen om naar dit onderwerp te kijken:

 • Is er ruimte voor jeugdspelers om fouten te maken?
 • Is er Orde, rust en structuur? (structuur, orde en ritme)
 • Hoe is de sfeer in het team?
 • Is het prettig voor jeugdspelers om in het team te spelen?

8. Coaching van de Trainers/Teambegeleiders De onderstaande vragen kunnen je helpen om naar dit onderwerp te kijken:

 • Hoe is de opstelling van de Trainers/Teambegeleiders?
 • Praten de Coaches in de taal van de leeftijdscategorie van de jeugdspelers? (wie?)
 • Coachen de Trainers/Teambegeleiders op de doelstelling (wat?)
 • Coachen de Trainers/Teambegeleiders genoeg? (wanneer?)
 • Coachen Trainers/Teambegeleiders op een positieve en vragende manier? (hoe?)
 • Zijn de wissels goed geregeld?

9. Gedrag van ouders langs de kant De onderstaande vragen kunnen je helpen om naar dit onderwerp te kijken:

 • Hoe is de sfeer langs de kant?
 • Staan de ouders achter de goal?
 • Is er coaching vanuit de ouders?

10.De 5 basisregels De onderstaande vragen kunnen je helpen om naar dit onderwerp te kijken:

 • Hoe is de uitvoering van de 5 basisregels tijdens de wedstrijdactiviteit?
 • Willen de spelers winnen? (winnen = beter worden en wedstrijd winnen
 • Zijn alle spelers op tijd aanwezig? (tijd/zelfdiscipline)
 • Doen alle spelers hun best tijdens de wedstrijd (best doen/wilskracht)
 • Zijn alle spelers sportief en respectvol? (sportief/empathie)
 • Is er plezier aanwezig bij de spelers? (plezierbeleving/ het ultieme wederzijdse doel) Evaluatie en reflectie

- Evalueert de teambegeleider de wedstrijd met de jeugdspelers, de staf en zichzelf?

- Reflecteert de teambegeleider op het eigen handelen?