Leerplan VTOC

VT Opleidings Centrum Leerplan

Bij Voetbal Totaal zal de opleidingen volgens een leerplan en leerdoel verlopen:

Voetballen is een spel en daar komt best veel bij kijken. Om kinderen vooruit gang te bieden is het zinvol een bepaald leerplan op te stellen waarbij kinderen sneller het spel, onder de knie hebben. Wat doet een speler met voetbalhandelingen met bal en wat doet een speler met de handelingen zonder bal. We noemen aan de al dat ook wel techniek, maar dat is een onderdeel die voorkomt bij handelingen met bal. En welke handelingen zijn dat dan en wat kunnen kinderen binnen leeftijds specifieke kenmerken aan.

 

Leerplan waar wij mee aan de slag gaan

 • Leerplan Pupillen
 • Doelgroep.
 • Doelstellingen 
 • Wat is voetballen
 • Voetballen
 • Spelbedoeling
 • Teamfuncties en teamtaken
 • Visie op leren voetballen
 • Oefenen in relatie tot de wedstrijd
 • Leerbaarheid vergroten
 • Mini-, F- en E-pupillen
 • D-pupillen en C-junioren
 • B-en A-junioren
 • De individuele speler 
 • Wie zijn die -pupillen?
 • Opleidings- en Coachingsdoelstellingen  
 • Kenmerken van pupillen diverse pupillen leeftijdskenmerken
 • Leerdoelen voor pupillen in het aanvallen, omschakelen en verdedigen.
 • aanvallen
 • omschakelen
 • verdedigen
 • De wedstrijd
 • Teamorganisatie
 • Basistaken
 • basistaken in het aanvallen
 • basistaken in het verdedigen
 • Basistaken in omschakelen
 • Coachen van de wedstrijd
 • de plaats van de wedstrijd
 • het lezen van voetballen - het team
 • het lezen van voetballen - de individuele speler(s)
 • het coachen tijdens de wedstrijd ..
 • Doelstellingen voor een training  
 • Aanvallen
 • Verdedigen
 • omschakelen
 • Aanwijzingen
 • De training – planning, organisatie en opbouw
 • Eisen waaraan elke trainingsvorm moet voldoen
 • periodiseren
 • voorbeeld uitwerking periodiseren pupillen
 • Leerplan Pupillen
 • organisatie op het veld 

 

 •   Wedstrijdtraining     voor Jo7  
 •   Fasetraining            voor Jo7 
 •   Wedstrijdtraining     voor Jo8 en Jo9 
 •   Fase training           voor Jo8 en Jo9   
 •   Wedstrijdtraining     voor Jo10 en Jo11                                       
 •   Fase training           voor Jo10 en Jo11  
 •   Wedstrijdtraining     voor Jo12 en Jo13
 •   Fase training           voor Jo12 en Jo13
 •   Wedstrijdtraining     voor Jo14 en Jo15
 •   Fase training           voor Jo14 en Jo15

De training heeft een methodische opbouw, waaarbij technische handelingen een middel is om uiteindelijk je doelstelling te halen. Alle elementen van het voetbal zitten in de fasetraining en de wedstrijdtraining. Tussen de fasetraining zitten actieve technische rustmomenten in. Wanneer is een speler/ster moe? Na het eind van de wedstrijd, in die periode trainen we juist de technische vaardigheden.

 

Technische handelingen met bal:

 

Looptechniek /Coördinatie training 

 • De baas over de bal worden
 • Snel voetenwerk
 • Basis techniek
 • Dribbelen en drijven
 • Aanname
 • Passen en trappen
 • Traptechniek / Wreeftrap
 • Kappen en draaien
 • Controleren en domineren
 • Schijnbewegingen Passeerbewegingen
 • Partij- en wedstrijdvormen
 • Scoren 

Maatwerk voor en binnen elke groep- aandacht voor elke speler/ster

Technische vormen, handelingen met en zonder bal
Partij- en positievormen
Makkelijker en moeilijker maken
Meer tempo / intensiviteit verhogen van de training

 

Voordat een cursus aanvangt vindt de bond het belangrijk dat een zelfscan gemaakt wordt van elke trainer. Maar wat is dat nu eigenlijk?

Om een (betere) pupillen/juniorentrainer te worden, is het belangrijk om een beeld te hebben van een goede pupillen/juniorentrainer en wat je moet doen om dat te bereiken. Het maken van een zelfscan kan je daarbij helpen. Eigenlijk is het doen van een zelfscan het in beeld brengen waar je goed en minder goed in bent.

De bond vindt dat belangrijk zodat elke docent ziet waar je sterke punten liggen maar ook de mindere punten. ook hou je zelf een spiegel voor waaraan je nog verbeterpunten kunt aanbrengen.

 

Voets 

Prima: de mens achter de mens. 

In onze innoverende opleiding van de VTOC die inmiddels is uitgezet bij 3 locaties in Noord, midden en zuid Nederland doen we de zelfscan bij trainers, maar ook bij kader en zullen we aparte zelfscans maken voor kinderen(wat speelt er in de mindset van een kind.......(om van het kind een goede, betere, nog betere voetballer en zelfs de beste te maken op zijn of haar nivo)