Waarom zijn er vrijwilligers nodig?

16-10-2017 09:19

Vrij

Op de site van CJVV staat een mooi stuk over het nut van vrijwilligers:

 

Als je het leuk vindt dat je bij je amateurclub kan voetballen of dat je kind er plezier heeft, wil je misschien ook wel iets doen voor de club. Dat kan. We zijn namelijk altijd op zoek naar mensen die willen meehelpen.


Een voetbalvereniging draait op vrijwilligers. Vrijwilligers krijgen geen geld voor al het werk dat ze doen bij de club. Daarom hoef je ook niet veel contributie te betalen om te spelen bij een club. Stel dat ze alle mensen zouden moeten betalen voor hun werk, dan werd de contributie meer dan verdubbeld. Maar daarom hoor je als lid ook zelf mee te helpen. Want anders kan men de club niet draaiende houden.

CJVV heeft een vrijwilligersborg moeten invoeren, omdat veel leden zelf geen vrijwilligerswerk wilden doen, zodat teveel werk op de schouders kwam van te weinig mensen. Als je genoeg vrijwilligerswerk hebt gedaan (4 uur per jeugdspeler of 8 uur per seniorenspeler), hoeft men die borg niet te betalen of kan de borg via het webformulier ‘Terugvragen vrijwilligersborg’ weer terug krijgen.

Wie bepaalt welk werk je wilt doen? De eerste keer moet je misschien een drempel over, omdat alles nog onbekend is. Maar in overleg met de club kun je samen komen tot een bepaalde functie in de club.  

Als je organisatorische en/of voetbaltechnische kwaliteiten hebt en je wilt je heel actief inzetten voor CJVV, dan zouden we je graag willen verwelkomen als:

  • Trainer
  • Leider
  • Mentor
  • Bestuurslid


Heb je iets minder tijd en wil je zelf je uren bepalen, dan kun je kiezen voor:

  • Kantinemedewerker op zaterdag of in de avond
  • Barmedewerker op zaterdag of in de avond
  • Bestuursdienst en wedstrijdsecretariaat op zaterdag
  • Aanvegen van kleedkamers op zaterdagmiddag
  • Schoonmaken van het gebouw op maandagmorgen


Heb je veel verstand van spelregels, dan is dit misschien geschikt voor je:

  • Scheidsrechter


Wil je liever vergaderen of werk doen van achter de computer, dan is dit geschikt:

  • Jeugdbestuur
  • Vrijwilligerscoördinator
  • Sponsorcommissie
  • Redacteur voetbalkrant


Werk je het liefst in de praktijk, dan zou je kunnen denken aan:

  • Klusteam
  • Ballenhok
  • Helpen bij voetbalkamp
  • Helpen bij andere activiteiten

 

Tags: CJVV
reacties  0 reacties reageren

Waarom betalen we zoveel voor toernooien?

16-10-2017 08:44

ARC

Peter gooit er maar eens een 'ergernis' in. Het valt me op dat je steeds vaker moet betalen om mee te mogen doen aan een pupillen (!) toernooi. Bedragen van 50 tot 125 euro per team schijnen dan heel normaal te zijn. Wat krijgen ze er voor? "Een fantastische dag" (hebben ze dat niet met de wedstrijdjes?), een lunchpakket (waarvan de helft wordt weggegooid) etc.
Mi.i. een zorgelijke ontwikkeling en niet in het belang van de toekomst voor ons voetbal.
Ben benieuwd wat anderen hiervan vinden.

Graag zien we meningen en voorbeelden van organisatisch die het doen. Dan kunnen we ze eens aan de man vragen wat daar nu specifiek de reden is? Vee, toernooien kun je laten sponsoren en inkomsten van ouders/kinderen geven ook een inkomstenbron. Daarnaast kun je denken om een mooi online toernooi platform maken met alle wedstrijden. Tevens kan Narrow Casting alle uitslagen en adverteerders in de kantine in beeld brengen.

 

Graag je mening. Deze stelling komt van Peter Gaanderse, Hoofdtrainer JO9 bij Roda 46

Onmisbaar: Jeugdleiders en Jeugdspelers.....enkele tips (deel 3)

15-10-2017 09:03

1-954

5 Naar het veld.

• vaste warming-up laten maken onder leiding van de aanvoerder

• zorgen dat deze goed en geconcentreerd verloopt

6 De wedstrijd.

• positief coachen

• help de spelers

7 In de rust.

• geef aan wat er verbeterd moet worden en doe dit gestructureerd

• (algemeen – specifiek – individueel)

• check of de uitleg begrepen is door vragen te stellen

8 Na de wedstrijd.

• scheidsrechter en tegenstander bedanken

• evalueer kort in de kleedkamer

• zie toe op douchen

• wedstrijdformulier in orde maken

 

Richtlijnen voor jeugdspelers.

 

Richtlijnen die voor elke speler van belang zijn, onafhankelijk van zijn positie in het team:

1 Denken in teamverband, elkaar steunen en sterk maken.

2 Lef en overtuiging uitstralen. Nooit laten merken dat je twijfelt of aangeslagen bent. 3 Boven je tegenstander staan, maar wel met respect.

4 Beslissingen van de (assistent) scheidsrechter accepteren.

5 De organisatie handhaven.

6 Duidelijk aan je medespelers laten zien wat je van plan bent.

7 Coach elkaar.

8 Speltempo niet aanpassen aan de tegenstander.

9 Speel met de ruimtes op het veld.

10 Als het gaat, altijd in de lengterichting van het veld spelen, anders in elk geval balbezit houden en de opening elders zoeken.

11 Heb het gevoel voor onderlinge afstanden (8 tot 10 meter uit elkaar).

12 Houd de keuzemogelijkheden voor de tegenstander zo klein mogelijk.

13 Ga goed om met veld- en weersomstandigheden.

14 Werk voortdurend aan jezelf.

15 Wees coachbaar! Mentale opbouw.

F-jeugd.

• plezier in het voetbalspel

E-jeugd.

• sportieve wedstrijdhouding

• leren omgaan met leiding

• leren omgaan met medespelers

D-jeugd.

• omgaan met winst en verlies en andere emoties

• accepteren van de wedstrijdleiding

• accepteren van instructies van leiders

• accepteren van correcties van leiders

reacties  0 reacties reageren

Modern verenigingsbesturen: Back to the basics

15-10-2017 07:29

reacties  0 reacties reageren

Onmisbaar: Jeugdleiders.....enkele tips (deel 2)

13-10-2017 08:58

1-1141

• Draag zorg voor het materiaal dat beschikbaar is gesteld door de club, zoals tenue, ballen, waterzak, etc. • Hou een wisselschema bij, zodat de spelers regel- matig een wisselbeurt hebben. Stappenplan jeugdleiders/coaches: 1 Vóór het seizoen

• controleer de teamindeling en zorg ervoor dat u de spelerslijsten, nummers en adressen krijgt van de coördinator. • controleer of nieuwe spelers het clubblad ontvangen.

• Maak afspraken met ouders hoe informatie door- gegeven wordt.

• Wijs spelers en ouders op algemene regels voor trainingen en wedstrijden, zoals wat te doen bij ziekte, afwezigheid, blessures, etc.. 2 Voorafgaande aan de wedstrijd.

• het verdient aanbeveling om minimaal 15 minuten voor aanvang van de verzameltijd aanwezig te zijn op het complex om spelers en ouders op te vangen.

• het maken van een opstelling

• denk aan de kleding

• rekening houden met afzeggers en eventuele invallers 3 Aankomst bij de club.

• kennismaken met de tegenstander

• alle spelers en spullen naar de kleedkamer

• wedstrijdformulier regelen 4 In de kleedkamer.

• rust creëren in i.v.m. de concentratie

• omkleden

• na omkleden tegelijk naar buiten voor warming-up

• wedstrijdbespreking

reacties  0 reacties reageren

Onmisbaar: Jeugdleiders.....enkele tips (deel 1)

11-10-2017 14:34

1-954

 

Klein stukje gereedschap? Een paar tips voor jeugdleiders?

De jeugdleiders hebben een moeilijke taak om uit te voeren. Men dient zich te realiseren dat men de vereniging vertegenwoordigt en tevens een voorbeeldfunctie bekleed.

Standaard eisen die aan een jeugdleider gesteld kunnen worden:

1 Een positieve instelling hebben.

2 Coachbaar zijn.

3 Geduldig.

4 Een voorbeeldfunctie kunnen uitoefenen.

5 De normen en waarden van de club naleven

6 Gedisciplineerd zijn.

 

Daarnaast moet de jeugdleider de randvoorwaarden zien te scheppen voor een optimaal leerklimaat:

• In het jeugdvoetbal mag het wedstrijdresultaat nooit op de eerste plaats staan.

• Je bent bezig met het opleiden van spelers.

• Verlang prestaties, maar eis geen resultaat.

• Jeugdspelers moeten zo hoog mogelijk spelen, uiteraard aangepast aan de lichamelijke en mentale kwaliteiten van de speler.

• Een jeugdleider is verkeerd bezig als hij ten koste van bijvoorbeeld het kampioenschap een jeugd- speler na de winterstop niet laat overgaan naar een hoger elftal.

• Straal enthousiasme en gedrevenheid uit, zoek niet naar excuses bij falen en geef voetbalproblemen zoals jij ze ziet door aan de trainer, want die moet er iets aan proberen te doen.

• Zorg voor een regelmatig contact met de trainer over de ontwikkeling van de spelers als individu en in teamverband.

• Geef blessures tijdig door aan de trainer.

• Informeer tijdig naar afgelastingen, ingelaste wedstrijden of veranderde aanvangstijden.

• Zorg voor regelmatig contact met de coördinator van de leeftijdsgroep waar u leider van bent.

• Zorg ervoor dat de spelers zich voor, tijdens en na de wedstrijd zich netjes gedragen.

Zij zijn namelijk het visitekaartje van de club.

reacties  0 reacties reageren

Fietser? Laat je zien...

09-10-2017 13:36

Fietser: Laat je zien!

De dagen worden inmiddels weer korter, dus wordt het weer van belang dat de fietsverlichting wordt nagekeken.

Als club zal je blij zijn dat er zo veel leden van de fiets gebruik maken om naar het voetbalveld te komen. Helaas zijn er nog wel veel kinderen in verschillende leeftijdscategoriën zonder licht naar huis toe fietsen. Deels omdat ze het licht niet aandoen, deels omdat er niet eens een lamp op de fiets gemonteerd is (!).

De club is hier niet direct verantwoordelijk voor, maar willen toch een oproep doen aan alle leden en ouders om de fietsverlichting in orde te maken.

Het is een kleine moeite en het zorgt er voor dat de kinderen op een veilige manier naar huis toe kunnen.

reacties  0 reacties reageren